Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Trụ sở chính của Huawei, Thâm Quyến, Trung Quốc

Dự án được hoàn thành vào tháng 3 năm 2021.

Nó sử dụng Hệ thống báo cháy địa chỉ Orena Visual AI H5800.


Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn