Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Nhạc viện Trung ương, Bắc Kinh, Trung Quốc

Nhạc viện Trung ương là một cơ sở giáo dục đại học chuyên biệt của Trung Quốc để đào tạo các chuyên gia âm nhạc trình độ cao.

Trường đại học được trang bị Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Orena OZH4800.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn