Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Dự án Nhà máy Công nghiệp hạt nhân 202

Nhà máy 202 là doanh nghiệp chủ chốt trong việc phát triển và sản xuất vật liệu hạt nhân và nguyên tố nhiên liệu hạt nhân ở Trung Quốc, đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học và sản xuất nguyên tố nhiên liệu điện hạt nhân chính của Trung Quốc.

Nó áp dụng Hệ thống báo cháy địa chỉ bằng hình ảnh Orena H5800 và hơn 300 thiết bị trường địa chỉ, và dự án đã được hoàn thành vào tháng 11 năm 2020.


Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn