Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Bệnh viện Đại học Y Nam, Quảng Châu, Trung Quốc

Bệnh viện là bệnh viện đại học hạng nhất toàn diện có quy mô lớn tích hợp điều trị y tế, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe dự phòng. Có 52 bộ môn chuyên môn, 2225 giường bệnh nội trú, trị giá thiết bị y tế 1,4 tỷ RMB.

Bệnh viện điều hành Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Orena OZH4800 trong hơn mười năm.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn