Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa QUẢNG CHÂU

Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Quảng Châu là một bệnh viện lớn hạng A cấp ba tích hợp điều trị y tế, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và cấp cứu trước khi nhập viện. Nó có 1.500 giường bệnh nội trú và 44 khoa lâm sàng và 18 khoa kỹ thuật y tế. Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch SARS, Cúm gia cầm và COVID-19 năm 2003, họ đã có những đóng góp quan trọng cho xã hội.

Bệnh viện vận hành Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Orena OZH4800 trong tám năm.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn