Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995, sản xuất bảng điều khiển báo cháy hiệu suất cao và thiết bị phát hiện cháy
Ngôn ngữ

Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y Quảng Châu

Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y Quảng Châu là một lớp học lớn một bệnh viện một bệnh viện tích hợp điều trị y tế, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và khẩn cấp trước bệnh viện. Nó có 1.500 giường nội trú và 44 bộ lâm sàng và 18 bộ kỹ thuật y tế. Đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại SARS vào năm 2003, Cúm gia cầm và Covid-19, họ đã có những đóng góp quan trọng cho xã hội.

Bệnh viện điều hành hệ thống báo cháy địa chỉ Orena ozh4800 trong tám năm.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt