Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Ngân hàng thương mại nông thôn Yu, Trùng Khánh, Trung Quốc

Trụ sở chính của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yu nằm ở khu vực trung tâm Giang Bắc của thành phố Trùng Khánh. Dự án sử dụng Hệ thống báo cháy địa chỉ Orena OZH4800 và các thiết bị hiện trường.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn