Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Matenadaran Of Yerevan, Armenia

Matenadaran, tên chính thức là Viện Bản thảo Cổ Mesrop Mashtots, là một bảo tàng, kho lưu trữ các bản thảo và một viện nghiên cứu ở Yerevan, Armenia. Đây là kho lưu trữ bản thảo tiếng Armenia lớn nhất thế giới, bao gồm các tòa nhà cũ và mới. Họ áp dụng hệ thống báo cháy địa chỉ Orena của OZH4800.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn