Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Đại học Nông nghiệp Bang, Tbilisi, Georgia

Đại học Bang Tbilisi (State Agricultural University, Tbilisi, Georgia) là trường đại học công lập ở thủ đô Tbilisi của Gruzia, tên đầy đủ là Ivan Yawa Xi Merabishvili Tbilisi State University (tiếng Georgia: ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი), được thành lập vào ngày 8 tháng 2 năm 1918, là trường đại học sớm nhất ở Georgia và Caucasus. Hiện có 18,000 sinh viên đang theo học. Đại học Quốc gia Tbilisi được đặt tên để vinh danh nhà sử học người Gruzia Ivan Yavashishvili.

Trường đại học được trang bị Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Orena OZH4800 và các thiết bị hiện trường khác.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn