Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Báo động khói độc lập được chứng nhận bởi JFEII và NS

Báo động khói độc lập tiêu thụ điện năng thấp Ne-880, được phát triển và sản xuất theo yêu cầu cho khách hàng Nhật Bản vào năm 2008, tuân thủ tiêu chuẩn báo cháy dân dụng của Nhật Bản. Công việc khó khăn hơn là khách hàng cần sản phẩm của chúng tôi hoạt động trong thời gian dài 10 năm mà không cần thay pin. Vào tháng 6 năm 2008, nó đã vượt qua bài kiểm tra của JFEII (Viện kiểm tra thiết bị chữa cháy Nhật Bản) và chứng nhận NS, và các thiết bị báo động khói đã được bán trong các chuỗi cửa hàng phần cứng khác nhau trên khắp Nhật Bản.

Gửi yêu cầu của bạn

Báo động khói với bao bì vỉ

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn