Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Thành phố Sách, Thâm Quyến, Trung Quốc

Thành phố Sách Thâm Quyến nằm ở phía bắc trung tâm của Quận Trung tâm Thâm Quyến (CBD). Việc xây dựng Thành phố Sách Thâm Quyến bắt đầu vào ngày 5 tháng 7 năm 2004. Mất hơn hai năm để hoàn thành. Nó có diện tích 8,7 ha và có diện tích xây dựng là 82.000 mét vuông. Nó là một cấu trúc khung một tầng với diện tích hoạt động là 42.000 mét vuông. Hiệu sách có diện tích cửa hàng lớn nhất được đưa vào danh sách dự án trọng điểm của chính quyền thành phố Thâm Quyến từ năm 2003 đến năm 2004.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn