Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995
Ngôn ngữ

Giải pháp cho tài chính

Các tổ chức tài chính chủ yếu bao gồm các ngành ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Họ sẽ được giám sát các tài sản của họ như kho tiền, trung tâm dữ liệu và các phòng thiết bị, nơi lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng khí gas ...Gửi yêu cầu của bạn


Các tổ chức tài chính chủ yếu bao gồm các ngành ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Họ sẽ được giám sát các tài sản của họ như kho chứa tiền, trung tâm dữ liệu và các phòng thiết bị, nơi lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng khí gas.

Orena cung cấp các hệ thống phát hiện và báo cháy toàn diện và đáng tin cậy trong cấu hình chính / phụ. Mọi cảnh báo sẽ được đưa trở lại trung tâm an ninh chính. Con người và tài sản có thể được bảo vệ mà không ảnh hưởng đến bất kỳ tình huống khó khăn nào.


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn