Một nhà sản xuất hệ thống báo cháy hàng đầu từ năm 1995, sản xuất bảng điều khiển báo cháy hiệu suất cao và thiết bị phát hiện cháy
Ngôn ngữ

Máy dò carbon dioxide.

Máy dò carbon dioxide phải được lắp đặt ở các khu vực thích hợp để phát hiện nồng độ carbon dioxide nguy hiểm. Không phụ thuộc vào việc đo hàm lượng oxy của không khí vì carbon dioxide có thể nguy hiểm ngay cả với oxy đầy đủ để hỗ trợ cuộc sống.

Máy dò carbon dioxide, màn hình chất lượng không khí, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ABH100
Máy dò carbon dioxide, màn hình chất lượng không khí, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ABH100
Đặc điểm và lợi ích:CO2, nhiệt độ và độ ẩm có thể được phát hiện và hiển thị trên màn hình LCD.
Máy dò carbon dioxide.& Màn hình chất lượng không khí Pin lithium tích hợp ABH103
Máy dò carbon dioxide.& Màn hình chất lượng không khí Pin lithium tích hợp ABH103
Đặc điểm và lợi ích:CO2, nhiệt độ và độ ẩm có thể được phát hiện và hiển thị trên màn hình LCD.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt