ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

อาคารภาษีแห่งชาติ กวางโจว ประเทศจีน

อาคารภาษีแห่งชาติกวางโจว ครอบคลุมพื้นที่ 6,841.4 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในเขต I ของ Zhujiang New City โดยมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 44,833 ตารางเมตร โครงสร้างหลักของโครงการใช้โครงสร้างแบบโครงและท่อ โดยมีความสูง 27 ชั้นเหนือพื้นดิน และ 2 ชั้นในชั้นใต้ดิน โดยมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 47,506 ตารางเมตร

ส่งคำถามของคุณ

โครงการนี้ติดตั้ง Orena Addressable Fire Alarm System OZH4800 ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2547

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ