ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

อาคาร China Insurance Group, Central, Hong Kong

อาคาร China Insurance Group (31 ชั้น) ตั้งอยู่ที่เขต Prime Central CDB ในฮ่องกง พื้นที่ทั้งหมด 373,581 ตร.ว. กลุ่มผู้เช่าของอาคาร China Insurance Group ส่วนใหญ่เป็นบริษัทมืออาชีพ (เช่น หน่วยงานด้านการบัญชีหรือกฎหมาย) และบริษัทการเงิน


ส่งคำถามของคุณ

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยติดตั้งผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบระบุตำแหน่งได้ของ Orena

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ