ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

สำนักงานใหญ่ Tianan กวางโจว ประเทศจีน

โครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 เป็นอาคารหลังนี้เนื้อที่ 120,200 ตารางเมตร

ใช้ Orena Addressable OZH4800 Fire Alarm System, แผงควบคุม 10 ชุด, อุปกรณ์ภาคสนาม 24,790 เครื่อง (ที่อยู่)ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ