ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

โรงพยาบาลเป่าเหอ เซินเจิ้น ประเทศจีน

โครงการโรงพยาบาลแล้วเสร็จเมื่อ พ.ย. 2557 เป็นอาคารแพทย์ครบวงจร พื้นที่ 138,900 ตร.ม. และเตียงผู้ป่วยใน 800 ยูนิต ใช้ Orena Addressable Fire Alarm System แผงควบคุมประเภทชั้นวาง 5 ชุด OZH4800 และอุปกรณ์ภาคสนาม 10,760 เครื่อง

จนถึงปัจจุบันดำเนินมาเป็นเวลา 7 ปีแล้วส่งคำถามของคุณ

แผงควบคุมแบบแร็ค Orena ที่ห้องรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล Baohe

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ