ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

Lake City Mall, Udaipur Rajasthan, อินเดีย

ห้างสรรพสินค้าเลคซิตี้เป็นหนึ่งในสองห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอุทัยปุระ ใช้ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ OZH4800 ที่สามารถระบุได้ของ Orena และอุปกรณ์ภาคสนาม


ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ