ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

โรงพยาบาลกลางหลงกัง เซินเจิ้น ประเทศจีน

โครงการโรงพยาบาลกลางหลงกังแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2010 เป็นอาคารทางการแพทย์ที่ครอบคลุมด้วยเงินลงทุน 228 ล้านหยวน พื้นที่ 160,000 ตารางเมตร พื้นที่อาคาร 53,800 ตารางเมตร และอาคาร 15 ชั้น ใช้ Orena Addressable Fire Alarm System แผงควบคุม OZH4800 5 ชุดและอุปกรณ์ภาคสนาม 11,600 เครื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 11 ปี

ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ