ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ชั้นนำตั้งแต่ปี 1995
ภาษา

ธนาคารหิมาลัย, กาฐมาณฑุ, เนปาล

ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ธนาคารหิมาลัยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของเนปาล มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทาเมล กาฐมาณฑุ เป็นธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาล ธนาคารได้รับความร่วมมือจากบุคคลสาธารณะในเนปาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และ Habib Bank Co., Ltd ของปากีสถาน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2536

ส่งคำถามของคุณ


เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย

ส่งคำถามของคุณ